Przedstawiciele NATO Force Integration Units w 107 Szpitalu Wojskowym

nfiu  of

W Polsce powstaje Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO Force Integration Units, NFIU). Będzie ona odpowiedzialna za realizację sojuszniczego wzmocnienia  bezpieczeństwa na wschodzie. Nowa Jednostka powstaje w Bydgoszczy. Jako jedna z sześciu na terenie Europy pełnić będzie rolę sztabu łącznikowo-koordynacyjnego dla Sił Odpowiedzi NATO, czyli sił bardzo wysokiej gotowości (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) zwanych szpicą Sojuszu. W praktyce ma to wyglądać tak, że gdy NATO zdecyduje o wysłaniu żołnierzy do jakiegoś kraju, to wojskowi z NFIU wraz z krajem gospodarzem koordynują przerzut sprzętu, ludzi i amunicji oraz przemieszczanie tychże sił po danym państwie.

W związku z tymi działaniami podejmowane są czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa medycznego dla uczestników NFIU. W dniu dzisiejszym Szpital gościł przedstawicieli NFIU. Podczas wizyty omówione zostały zasady wzajemnej współpracy.

Wałcz, dnia 29.02.2016 r
Krystyna Krogulewska