Inwestycje budowlane i sprzętowe.

DSC

W dniu 28.01.2016 roku, w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu odbyło się uroczyste podsumowanie prowadzonych inwestycji budowlanych (modernizacje) i sprzętowych finansowanych przez samorządy lokalne w 2015 r.
W tej tak ważnej  uroczystość dla Szpitala udział wzięli przedstawiciele  władz samorządowych: Starosta Powiatu Wałeckiego– Bogdan Wankiewicz, Burmistrz Miasta Wałcz- Bogusława Towalewska, Przewodniczący Rady Miasta- Zdzisław Ryder, Burmistrz Miasta i Gminy Człopa- Zdzisław Kmieć, Przewodniczący Rady  Miasta i Gminy Człopa- Zbigniew Tymecki, Wójt Gminy Wałcz- Jan Matuszewski, Zastępca Burmistrza Mirosławca- Dariusz Bartosik
Przekazane środki finansowe przez Starostwo Powiatu Wałeckiego na zakup drzwi wejściowych, znacznie poprawiły komfort pacjentów oraz wpłynęły na estetykę naszego Szpitala. Ogromne znaczenie ma również dla nas wsparcie Pana Starosty w ubieganiu się o środki pomocowe PFRON, przy udziale których wyremontowana została Izba Przyjęć oraz ciągi komunikacyjne i sanitarne na parterze, zmodernizowana została również winda osobowa w budynku głównym Szpitala.
Dzięki środkom finansowym przekazanym przez władze samorządu Miasta i Gminy Kalisz Pomorski został zmodernizowany i wyposażony gabinet zabiegowy w oddziale ginekologiczno- położniczym. Nasze pacjentki  w komfortowych warunkach będą mogły korzystać ze świadczeń zdrowotnych. Zatrudniony personel zachowując kryterium jakości będzie mógł bezpiecznie  realizować swoje zadania.
Zaangażowanie i wsparcie finansowe Miasta i Gminy Człopa, znacznie ułatwiło realizację zadań stojących przed szpitalem w tej  trudnej rzeczywistości. Zakupione dwa aparaty KTG dla oddziału ginekologiczno– położniczego z pododdziałem neonatologicznym pomagają nam w prawidłowym monitorowaniu ciężarnych pacjentek.
Środki finansowe przekazane naszej placówce przez Gminę Wiejską Wałcz na zakup aparatury medycznej do Izby Przyjęć- 2 monitory funkcji życiowych oraz zestawu do pneumatycznego ucisku kończyn PUP dla oddziału neurologicznego ułatwią nam prawidłowe udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom w stanach zagrożenia życia i zdrowia. System sekwencyjnego ucisku pneumatycznego wspomoże leczenie pacjentów głównie z powodu  udarów. Urządzenie to przyczynia się do poprawienia i zwiększenia przepływu krwi w naczyniach.
W ciągu minionego roku prowadzone były również prace modernizacyjne w Przychodni znajdującej się w strukturach naszego szpitala. Przeznaczone środki finansowe przez Gminę Miejską Wałcz posłużyły do przeprowadzenia całościowej modernizacji gabinetu poradni urologicznej.
Dzięki środkom finansowym przekazanym przez Gminę Mirosławiec możliwy był generalny remont poradni ginekologiczno- położniczej. Teraz nasze pacjentki korzystają z usług w komfortowych  warunkach. Środki finansowe przeznaczone przez samorządy lokalne to kwota 125 tysięcy złotych.

Współczesne procesy gospodarcze oraz niedostateczny poziom finansowania służby zdrowia wymusza na zarządzających podejmowanie również  inicjatyw angażujących samorządy lokalne w modernizację szpitali. Ciągłe zmiany systemowe w ochronie zdrowia stworzyły nową rzeczywistość a postępujący proces zmian technologicznych w obszarze medycyny znacznie wyprzedza  możliwości ekonomiczne jednostek ochrony zdrowia. Polskie szpitale jawią się nie tylko jako podmioty, w których liczy się spełnianie misji czyli  leczenie pacjentów. Osiąganie celów gospodarczych to także ważny element funkcjonowania w przyszłości. Współudział samorządów lokalnych w tych zadaniach znacznie ułatwia pokonywanie barier ekonomicznych we współczesnym zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia. Stale rozwijająca się współpraca naszego szpitala i władz samorządowych oraz wzajemne wsparcie przyczyniać się będą do jeszcze lepszego i godniejszego życia społeczności lokalnej.
Poza samorządami lokalnymi współuczestniczącymi w tym zakresie duże znaczenie dla naszego Szpitala ma organ tworzący (MON). W minionym roku dzięki wsparciu finansowemu ze strony organu założycielskiego przeprowadzono prace termo-modernizacyjne oraz wykonano kapitalny remont jednego pietra oddziału psychiatrii. Zrealizowany został I etap (dokumentacyjny) zadania inwestycyjnego– „budowa bloku operacyjnego z OAiIT oraz centralną sterylizacją”. Również ze środków MON został zakupiony m.in. ambulans reanimacyjny, aparat RTG, 3 aparaty USG, aparat do kriochirurgii, 2 monitory funkcji życiowych, aparat do suchego rozmrażania osocza oraz 3 wirówki laboratoryjne. Całość inwestycji  to kwota blisko 2 miliony złotych.

Można stwierdzić że rok 2015 w zakresie modernizacji Szpitala był rokiem wielu inwestycji  i oby w przyszłości można było dokonywać takich podsumowań. Modernizacje poprawiające warunki socjalne i bezpieczeństwo leczonych pacjentów bardzo cieszą, jednak sukcesy te są przyćmiewane brakiem możliwości poprawy warunków materialnych zatrudnionych pracowników wynikającą z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej placówek służby zdrowia w tym i naszego szpitala.

Wałcz, dnia 28.01.2016 r.
Krystyna Krogulewska

Galeria zdjęć: