Pracownia Rezonansu Magnetycznego dostępna od 1 kwietnia

PRACOWNIA REZONANSU  MAGNETYCZNEGO z dniem 1 kwietnia rozpoczęła realizację  świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ze względu na obecną sytuacją epidemiczną pracownia MR na  bieżąco wykonuje badania ze skierowań oznaczonych jako PILNE oraz skierowania szybkiej ścieżki onkologicznej – DILO.

Pacjenci posiadający skierowanie z poradni specjalistycznych na badania CT i MR mogą dostarczać oryginały skierowań ,również drogą pocztową do Głównej Rejestracji Zakładu Diagnostyki Obrazowej  .O wyznaczonym terminie badania będzie informować telefonicznie personel zakładu .

Informacje dotyczące Pracowni MR są dostępne  w zakładce Jednostki Szpitala-Zakład Diagnostyki Obrazowej .

 Dokumentacja dla pacjenta wymagana przed badaniem rezonansem magnetycznym oraz sposób przygotowania pacjenta do badania jest do pobrania na stronie Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej