Pożegnanie dyrektora Marka

W dniu 25 października 2019 odbyło się uroczyste pożegnanie dyrektora Marka Korneta. Bardzo liczna grupa pracowników wzięła udział w tym spotkaniu. Panie dyrektorze Marku Pracownicy chcą bardzo serdecznie Tobie podziękować za ten czas, wspólnej pracy zawodowej. Niektórzy z nas razem z Tobą zaczynali pracę w tym szpitalu. W ciągu tych lat, wiele problemów udawało nam się wspólnie rozwiązywać. Twoja wiedza i doświadczenie, w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu była szczególnie przydatna. Ostatnie pięć lat to czas wielkich wyzwań dla szpitala. Podejmowanie trudnych decyzji nie były dla Ciebie okresem łatwym. Dzięki Twojej ciężkiej pracy trudne zadania inwestycyjne mogły zostać zrealizowane:
nowy blok operacyjny, OIOM, sterylizacja, modernizacja psychiatrii, gruntowny remont Przychodni, nowe lądowisko, remonty poszczególnych oddziałów szpitalnych, remont bloku okulistyki, remont kuchni, modernizacja budynku logistyki,rozpoczęty proces informatyzacji szpitala, wszczęta procedura zakupu rezonansu. To Twoje dzieła. To dzięki Tobie możemy powiedzieć, że szpital nasz jest szpitalem XXI wieku. Pamiętać będziemy jak bardzo, w ciągu tych ostatnich lat, zmienił się zarówno w kwestii wizerunkowej, sprzętowej jak i organizacyjnej. Pamiętamy również o Twojej życzliwości dla ludzi. Zawsze z uśmiechem witałeś się z nami. Za każdym razem znalazłeś czas na krótką rozmowę. Podczas spotkań z pracownikami odchodzącymi na emeryturę, wielokrotnie zachęcałeś ich do kontaktów w przyszłości. Zapraszałeś na przysłowiową herbatkę. My również zachęcamy Ciebie, do utrzymywania wzajemnych kontaktów. Tzw. „herbatka” wszędzie na Ciebie czeka .

Pracownicy