Spotkanie edukacyjne 20.11.2019 Dolice

Spotkanie edukacyjne 20.11.2019 Dolice

W związku z realizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w dniu 20.11.2019 r dzięki życzliwości i zaangażowaniu kierownika Domu Kultury w Dolicach, Izabeli Betler, odbyło się spotkanie edukacyjne dla pacjentów. Zgodnie z wytycznymi, uczestnikami Programu mogą zostać osoby w okresie aktywności zawodowej (40- 65 lat). Temat spotkania poświęcony był profilaktyce chorób naczyń mózgowych. Podczas szkolenia można było skorzystać z pomiaru RR oraz glikemii przygodnej jak również wysłuchać prezentacji z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Podjęte działania edukacyjne mają charakter cykliczny, zmierzają do kształtowania właściwych postaw zdrowotnych.

Wałcz, dnia 04.12.2019

Krystyna Krogulewska