Podnosimy kompetencje! Szkolenia dla personelu mającego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną.

Dziś kolejny dzień z cyklu szkoleń w naszym szpitalu. Do tej pory uczestnicy szkolenia brali udział w części teoretycznej. W dniu dzisiejszym  rozpoczęły się  praktyczne warsztaty w grupach. Szkolenie jest prowadzone przez Panią Ingę Dziembowską ze Stowarzyszenia Edukacyjno – Oświatowego Erudycja – realizatora programu Ministerstwa Zdrowia.

Cele szkolenia :
⎯ podniesienie wiedzy personelu w zakresie komunikacji z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodziną tych osób,
⎯ zwiększenie odpowiednich umiejętności interpersonalnych personelu odnoszących się do specyficznych potrzeb osób cierpiących na zaburzenia psychiczne,
⎯ rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych personelu na polu komunikacji z pacjentem – nabycie umiejętności komunikacji asertywnej w kontakcie, poznanie technik radzenia sobie z roszczeniowością pacjentów oraz ich bliskich, rozmawianie o sytuacjach trudnych (np. myśli samobójcze).

W kolejnych dniach warsztatów będą brali udział pracownicy 107 Szpitala Wojskowego  oraz innych  jednostek medycznych.

Wałcz, dnia 19.09.2022r.
Łukasz Kupczyk