17 września 2022 roku kolejny raz obchodzony będzie Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

17 września 2022 roku, kolejny raz obchodzony będzie Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

W 2019 roku odbyło się  72 walne  zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w trakcie którego przyjęto uchwałę Zgromadzenia Ogólnego WHO, dotyczącą Globalnego Działania na Rzecz Bezpieczeństwa Pacjenta ustalono, że 17 września będzie dniem obchodzonym we wszystkich krajach jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta – World Patient Safety Day.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta jest podkreśleniem światowej solidarności dotyczącej poprawy bezpieczeństwa opieki zdrowotnej w systemach ochrony zdrowia krajów członkowskich WHO.

Tegoroczne hasło światowego dnia bezpieczeństwa brzmi: 

Bezpieczeństwo Farmakoterapii (Medication Safety)

Podstawowe zasady bezpiecznej farmakoterapii:

  • Poinformuj lekarza, jeżeli przyjmujesz już jakieś leki, suplementy, leki roślinne (najlepiej sporządź listę aktualnie przyjmowanych środków i okazuj ją na wizytach u każdego lekarza).
  • Zgłaszaj uczulenie, nietolerancje, działania uboczne, które wystąpiły wcześniej lub w trakcie aktualnej terapii.
  • Zawsze informuj o ciąży i karmieniu piersią.
  • Stosuj leki w dawkach zaleconych przez lekarza (nie zmieniaj samodzielnie dawek!) oraz nie skracaj samodzielnie czasu stosowania leku.
  • Zwróć uwagę na sposób przechowywania leku (informacje zawarte są w ulotce) np. niektóre leki muszą być przechowywane w lodówce, niektóre są wrażliwe na światło.
  • Leki przyjmuj przed, podczas lub po posiłku zgodnie z zaleceniem producenta, ewentualnie stosuj zasadę: 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku.
  • Zawsze popijaj przegotowaną i ostudzoną wodą wodociągową (przynajmniej pół szklanki), nie popijaj sokami owocowymi zwłaszcza cytrusowymi, gorącymi napojami, kawa, herbatą, mlekiem, wodą mineralną, alkoholem.
  • Leki stosuj w określonych odstępach: 6, 8, 12, 24 godziny czasem 1x w tygodniu, miesiącu.
  • Nie każdy lek można podzielić; nie należy dzielić leków o modyfikowanym uwalnianiu, które maja w nazwie litery; XL, SR, MR, CR, leków dojelitowych, leków będących połączeniem dwóch lub więcej leków, oraz zawierających bardzo małe dawki wyrażone w mikrogramach. Większość leków, które można podzielić mają specjalna kreskę dzielącą.
  • Nie należy stosować dwóch lub więcej leków mających w składzie tę samą substancję czynną (nazwa międzynarodowa substancji czynnej jest zawsze umieszczona pod nazwą handlową leku).

(na podstawie opracowania dr Jarosława Woronia – specjalisty farmakologii klinicznej UJ CM w Krakowie)