Majówka 2019

W związku z realizacją projektu „Profilaktyka chorób naczyń mózgowych” wyznaczeni pracownicy szpitala wzięli czynny udział w „Plenerowej Majówce w Wałczu”. Impreza ta
o charakterze  patriotyczno- rodzinnym, zorganizowana  przez Starostwo Powiatowe
wspólnie z Urzędem Miasta, wzbogacona została o wymiar profilaktyczno- edukacyjny. Osoby chętne mogły skontrolować p. cukru oraz zmierzyć ciśnienie krwi. Do dyspozycji  były również materiały edukacyjne dotyczące profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Wręczane były również zaproszenia na spotkanie edukacyjne. W czasie tej „Profilaktycznej Akcji” 25 osób skorzystało z naszych działań. Dziesięć osób otrzymało zalecenia co do dalszego postępowania, z powodu znacznie przekroczonych norm, badanych parametrów.
Pogoda niestety nie bardzo dopisała, było zimno i wietrznie.

 

 

 

 

 

Wałcz, dnia 08.05.2019 r

Krystyna Krogulewska