Koło naukowe 26.04.2019 r.

W ramach comiesięcznego tzw. „koła naukowego”, w dniu 26.04.2019 r. mieliśmy okazję wysłuchać wykładu dotyczącego współczesnej psychiatrii. Wykład przygotowany i wygłoszony został przez kierownika oddziału psychiatrii, Marzenę Żak. Tematyka prelekcji skupiona była wokół pacjenta  z zaburzeniami  psychicznymi w codziennej opiece medycznej oraz wynikającymi z racji schorzenia trudnościami jakie napotyka personel medyczny. Podczas wykładu poza wiedzą czysto teoretyczną, prezentowane były praktyczne wskazówki dotyczące możliwości radzenia sobie, w przypadku pacjentów ze schorzeniami psychiatrycznymi. W ramach kwestii organizacyjnych nasza prelegentka przybliżyła słuchaczom, obecny system pracy naszego oddziału psychiatrycznego jaki został uzyskany dzięki przeprowadzonej pełnej modernizacji. Spotkanie to przyczyniło się do wypracowania wspólnych zasad opieki nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi.

 

Wałcz, dnia 06.05.2019 r.

Krystyna Krogulewska