107 Szpital Wojskowy w Wałczu wznawia Porody Rodzinne

Drodzy przyszli rodzice!

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną oraz wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia reżimu sanitarnego, obowiązującego każdą osobę towarzyszącą – zdrową – chcącą uczestniczyć w tej wyjątkowej chwili. Ponadto, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, każda osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym zobowiązana jest do okazania negatywnego wyniku genetycznego testu PCR w kierunku zakażenia koronawirusem.

A) PORODY RODZINNE

  1. Negatywny wynik testu  genetycznego PCR w kierunku COVID-19, nie starszy niż 48h.
  2. Kryterium czasowe : osoba towarzysząca może uczestniczyć w porodzie od momentu rozpoczęcia porodu do 2 godzin po jego zakończeniu. Informację o rozpoczynającej się akcji porodowej otrzyma od np. : matki dziecka, lekarza, położnej.

  3. Kryterium prewencyjne : ojciec zobowiązany jest do zastosowania indywidualnych środków ochrony osobistej (maseczka chirurgiczna, fartuch lub kombinezon, przyłbica, ochraniacze na obuwie), które dostanie w oddziale położniczym.

B) PORÓD CESARSKIM CIĘCIEM

Zdrowy ojciec może odwiedzić dziecko urodzone cesarskim cięciem lub w przypadku przedłużającej się hospitalizacji.

  1. Najważniejszym kryterium staje się wówczas ujemny genetyczny (PCR) test w kierunku SARS-COV-2. Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godziny przed odwiedzinami.

  2. Kryterium prewencyjne : ojciec zobowiązany jest do zastosowania indywidualnych środków ochrony osobistej (maseczka chirurgiczna, fartuch lub kombinezon, przyłbica, ochraniacze na obuwie), które ma obowiązek zapewnić sobie sam.

Każdego z Państwa informujemy jednocześnie, że przy wejściu do Szpitala obowiązuje system „TRIAGE”, a posiadanie przy sobie ankiety „ANKIETA DLA PACJENTA W KIERUNKU COVID-19” jest obowiązkowe i wymagane przy wejściu do oddziału ginekologiczno-położniczego. Pragniemy również nadmienić, że swobodne poruszanie się w oddziale jest zabronione.

Olga Krogulewska
Wałcz, 2.12.2021

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu