Konkurs ofert: koordynator oddziału neurologicznego i oddziału psychiatrii

aqu

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44
Ogłasza

konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności:

  1. Koordynatora oddziału neurologicznego – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale,  poradni neurologicznej, pełnienie dyżurów medycznych w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału;
  2. Koordynatora oddziału psychiatrii – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego, pełnienie dyżurów medycznych w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału.

Szczegóły ogłoszenia znajdą Państwo w BIP: http://107szpitalwojskowy.sisco.info/?stanowiska=1&idr=30&status=1