Zmiany w organizacji ODWIEDZIN PACJENTÓW

Drodzy Pacjenci,

Od dnia 01.czerwca br. wydłużamy godziny odwiedzin pacjentów oraz zmieniamy ich zasady organizacyjne:

  • odwiedziny odbywają się codziennie, we wszystkich oddziałach Szpitala,

  • ze względu na specyfikę pracy Szpitala oraz zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego pacjentom sugerowane godziny odwiedzin to: 13.30 – 18.00,

  • w uzasadnionych przypadkach wyznaczone godziny mogą ulec zmianie np.: pacjenci wymagający wsparcia i opieki ze strony najbliższych, wizyty u pacjentów bardzo ciężko chorych, zmiana godzin wizyty następuje po uzgodnieniu z zespołem terapeutycznym,

  • ze względu na stan zagrożenia epidemicznego odwiedziny nadal odbywają się w reżimie sanitarnym, osoby odwiedzające obowiązuje: maseczka chirurgiczna, dezynfekcja rąk przy wejściu do Szpitala, do pokoju pacjenta, mycie i dezynfekcja rąk przed zabiegami pielęgnacyjnymi pacjenta, wietrzenie oraz dezynfekcja pomieszczeń po zakończeniu odwiedzin,

  • jednoczasowo pacjenta może odwiedzać do dwóch odwiedzających,
  • nie ogranicza się czasu trwania jednorazowych odwiedzin u pacjenta – niemniej jednak, w przypadku nie stosowania się osób odwiedzających do wymogu reżimu sanitarnego możliwe jest skrócenie odwiedzin przez personel Szpitala,

  • tak jak dotychczas w sytuacji wizyty pożegnalnej u pacjenta terminalnie chorego powyższe ograniczenia nie obowiązują.

  • apelujemy do Państwa również o rozwagę i wstrzymanie się od odwiedzin w przypadku występowania objawów infekcyjnych.

Powyższą decyzję motywujemy podstawą prawną:

Kierownik podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w art. 33 prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

Wałcz, 31.05.2022
Epidemiolog Szpitala dr Anna Doszyń