Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

W dniu 8 listopada odbyły się pierwszy kurs specjalistyczny w ramach projektu realizowanego przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 31 500 pielęgniarek i położnych z całego kraju w okresie do 31 grudnia 2023 roku. Kurs był prowadzony przez pracowników Zakład Doskonalenia Zawodowego Centrum Kształcenia w Pile przy udziale Okręgowej Izby Pielęgniarek I Położnych w Pile.

 

Wałcz, 9.11.2023r.
Łukasz Kupczyk