PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Drodzy Pacjenci!

Od 21 sierpnia 2023 r rozpoczęła działalność Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia finansowana w ramach umowy z Urzędem Miasta Wałcza.

Ze świadczeń zdrowotnych mogą korzystać mieszkańcy miasta Wałcz.

Poradnia czynna w poniedziałki i środy od 15:00-18:00 w Budynku Przychodni  gabinet 106 ( I piętro). Skierowanie nie jest wymagane.

Telefon  do kontaktu 667 112 274  codziennie w godzinach 10:30-14:00 lub

osobiście w rejestracji specjalistycznej w godzinach 7:30-18:00

Zapraszamy osoby potrzebujące pomocy.

Krystyna Krogulewska

Wałcz, dnia 30-08-2023r.