Poradnia leczenie osteoporozy

Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwu przypomnieć o możliwości skorzystania z poradni leczenia osteoporozy.

Osteoporoza to choroba szkieletu charakteryzująca się stopniowo postępującym ubytkiem masy kostnej. Przebiega bezobjawowo i nie jest zauważalna dla oka. Dotyka kobiety i mężczyzn po 45. r.ż. Statystyki są nieubłagalne i wskazują, że prawie 50% kobiet i 20% mężczyzn po 50. r.ż. dozna złamania, którego przyczyną jest osteoporoza. Te często powoduje lawinę problemów z narządem ruchu oraz ogólnoustrojowych, a co za tym idzie utratę funkcjonalności i samodzielności w codziennym życiu.

Wczesna diagnostyka osteoporozy jest decydująca dla całego procesu leczenia. W celu rozpoznania choroby lekarz może zalecić wykonanie badań laboratoryjnych oraz densytometrii.

Badanie densytometryczne jest bezbolesną metodą pomiaru gęstości i masy tkanki kostnej oraz pozwala na zdiagnozowanie osteoporozy już w początkowym stadium. Nasz Przychodnia jest wyposażona w nowoczesny aparat densytometryczny. Badanie wykonywane jest z wykorzystaniem niskiej dawki promieniowana, co wpływa na bezpieczeństwo badanej osoby.

Poradnia osteoporozy zajmuje się diagnostyką i leczeniem osteoporozy.

Lekarz specjalista na podstawie badania lekarskiego, badania densytometrycznego oraz badań analitycznych stwierdza lub wyklucza osteoporozę.

Pacjenci są przyjmowani do poradni osteoporozy na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza specjalisty.

Na pierwszą wizytę prosimy ze sobą zabrać poprzednie badania obrazowe, jeśli wcześniej były wykonywane.

Wałcz, 1.03.2024r.