NOWA PORADNIA LECZENIA OSTEOPOROZY

4 października 2022, w sali konferencyjnej odbyło się szkolenie dla lekarzy POZ z powiatu wałeckiego. Temat wykładu dotyczył leczenia osteoporozy oraz działania poradni leczenia osteoporozy. Podczas spotkania zostały omówione standardy postępowania w zakresie leczenia pacjentów z osteoporozą.

Zapraszamy pacjentów do poradni leczenia osteoporozy od 07 października 2022 r. Świadczenia medyczne, realizowane w tej poradni są bezpłatne dla pacjenta a finansowane przez NFZ. Skierowanie do poradni może wystawić lekarz specjalista lub lekarz rodzinny.

Z usług tej poradni można korzystać po uprzednim zarejestrowaniu się (rejestracja telefoniczna 67 258 2442 w godzinach 8/00-14/00, osobista w rejestracji specjalistycznej lub mailowa przychodnia@107sw.pl).

Poradnia czynna jest trzy razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek, piątek).

 

 

Wałcz, dnia 06.10.2022 r

Krystyna Krogulewska