Nagroda za leczenie udarów mózgu

W dniu 6 grudnia 2018 w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mieliśmy ogromną przyjemność odebrać z rąk Pani Prof. zw. dr hab. med. Anny Członkowskiej (Przewodniczącej Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego) nagrody za wysokospecjalistyczne leczenie chorych z udarem mózgu. Wyróżnienia zostały przyznane 107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Wałczu za II i III kwartał 2018 roku.

Procedura oceniająca oddziały udarowe w całej Europie przebiega pod patronatem Inicjatywy Angels oraz Europejskiej Organizacji Udarowej (ESO). W chwili obecnej w rejestrze jest około 2500 szpitali. Oceniany jest % chorych leczonych trombolitycznie, czas podania leku od chwili przyjazdu do szpitala, % chorych poddawanych neuroobrazowaniu, % chorych poddanych badaniu w kierunku zaburzeń połykania, % chorych, którym w profilaktyce wtórnej zalecono leki p/wpłytkowe i p/wzakrzepowe. Nagrody przyznawane są kwartalnie na podstawie rejestru RES-Q i mają następującą formę: Status Złoty, Status Platynowy i Status Diamentowy (najwyższy).

W III kwartale 2018 roku 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią w Wałczu otrzymał najwyższą notę-Status Diamentowy. O randze oraz prestiżu świadczy fakt, że w tym okresie tylko dwa szpitale w naszym kraju otrzymały to najwyższe wyróżnienie (Wałcz i Wejherowo). W II kwartale 2018 roku (czyli już w pierwszym naszym okresie raportowania do RES-Q) otrzymaliśmy Status Złoty.

Mamy pełną świadomość, że tak wysoki poziom leczenia udarów mózgu nie byłby możliwy bez szczególnego zaangażowania pracowników tutejszego szpitala. Wszystkim, którzy uczestniczą w całej procedurze diagnostyczno-terapeutycznej leczenia udaru mózgu (od chwili pojawienia się objawów choroby do czasu wypisu) należą się wyrazy uznania. Fachowość i wysokie kwalifikacje pozwalają chorym z udarem mózgu wdrożyć w bardzo krótkim czasie pomoc zgodnie z najnowszymi standardami. Szczególne podziękowania składamy Personelowi oddziału neurologicznemu z pododdziałem udarowym, który jest bezpośrednio zaangażowany w cały proces leczenia chorego z udarem mózgu.

Tak trzymać.

Dyrekcja

Kierownik Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym