Konkurs ofert: koordynatorzy oddziałów chirurgii, chorób zakaźnych i psychiatrii

aqu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2013.217) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.)

 Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

Ogłasza

konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności:

  1. Koordynatora oddziału chirurgii ogólnej – udzielanie świadczeń zdrowotnych
    w oddziale, poradni chirurgii ogólnej, pełnienie dyżurów medycznych w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału;
  2. Koordynatora oddziału chorób zakaźnych – udzielanie świadczeń zdrowotnych
    w oddziale, poradni chorób zakaźnych, pełnienie dyżurów medycznych w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału;
  3. Koordynatora oddziału psychiatrii – udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale psychiatrycznym, poradni zdrowia psychicznego, pełnienie dyżurów medycznych                 w oddziale oraz koordynowanie pracy oddziału.

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem: BIP aktualne rekrutacje