Zasłużona emerytura

W minionym tygodniu trzy wspaniałe kobiety dołączyły do zacnego grona emerytek:

Wanda Jabłońska

Danuta Podsiadło

Małgorzata Rybacka

Komendant w imieniu swoim i całego szpitala podziękował przechodzącym na emeryturę wieloletnim pracownicom za oddaną pracę.

Z okazji przejścia na emeryturę składamy najserdeczniejsze podziękowania za długoletnią pracę w szpitalu, zaangażowanie i serce. 

Wyrażamy także nadzieję, że spędzone w pracy chwilę będą przywoływać miłe wspomnienia.

 

Wałcz, 28.08.2023
Łukasz Kupczyk