Dzień seniora w Mirosławcu

Z okazji Światowego Dnia Seniora, na zaproszenie władz miasta Mirosławca,
w dniu 24 listopada pracownicy naszego Szpitala  aktywnie uczestniczyli w obchodach tego Święta. Seniorzy z miasta i gminy Mirosławiec mieli okazję skorzystać z bezpłatnych  pomiarów ciśnienia oraz pomiaru poziomu glukozy przygodnej. Wszyscy otrzymali pakiet materiałów edukacyjnych na temat choroby nadciśnieniowej. Czterdzieści siedem osób skorzystało z tej akcji profilaktycznej.
W ramach działań profilaktycznych, chętni mogli skorzystać  również z pomocy przy uzyskaniu kodu skierowania na badania 40+. Kolejnym etapem będzie pobranie materiału do badań.
W ramach tej akcji, zainteresowane osoby będą miały wykonany szeroki panel badań diagnostycznych.

Duże zainteresowanie  mieszkańców potwierdza potrzebę organizowania  tego typu profilaktycznych działań.

 

Wałcz, dnia 28.11.2023

Krystyna Krogulewska