CZP Spotkania rodzin

Centrum Zdrowia Psychicznego w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu  zaprasza w dniu 23.02.2024 roku o godz. 15.00  na I   spotkanie  rodzin,  i osoby  dotknięte chorobą psychiczną.

„ Chory na Schizofrenię jest człowiekiem, który odciął się od normalnego świata i znalazł się w świecie innym, schizofrenicznym. Zadaniem psychiatry jest sprowadzić go z powrotem do ( wspólnego świata) tzw. normy psychicznej. By to się udało, granica między obu światami nie może być zbyt wielka, muszą się do siebie zbliżyć. Psychiatra musi starać się poznać i zrozumieć świat przeżyć chorego. By wejść w świat chorego, trzeba przede wszystkim zdobyć zaufanie.

Psychiatra  powinien być dla chorego zawsze tym człowiekiem, przed którym może się  on bezpiecznie  odsłonić, który nie będzie go osądzał ani potępiał, który będzie starał się go zrozumieć i w miarę możliwości mu pomóc. Ten typ spotkania ma w sobie coś odrębnego i nie spotykanego na ogół w kontaktach międzyludzkich”

Antoni Kępiński

 

Wałcz, 24.01.2024r.
Łukasz Kupczyk