Walka z pandemią COVID-19 i jej skutkami zdrowotnymi

Walka z pandemią COVID-19 i jej skutkami zdrowotnymi

 

“Zakup wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu bezpośrednio związanego z leczeniem pacjentów w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu w związku z walką i zapobieganiem COVID-19 oraz opieką postpandemiczną.” Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Cel projektu:

Walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 na terenie powiatu wałeckiego w okresie od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętów i środków do dezynfekcji, sprzętu laboratoryjnego oraz sprzętu bezpośrednio związanego z leczeniem pacjentów zakażonych COVID-19 oraz leczeniem skutków i powikłań w związku z przebyciem zachorowania.

Opis projektu:

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wymagają od placówki wzmożonej gotowości do podejmowania działań epidemicznych. Odpowiednie doposażenie jednostki poprzez zakup wyposażenia i sprzętu medycznego, środków ochrony osobistej, sprzętu i środków do dezynfekcji, wyposażenia laboratoryjnego znacząco wpłynie na możliwości realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia w okresie pandemii. Projekt przyczyni się do zapewnienia stałej gotowości do udzielania skutecznej i adekwatnej pomocy medycznej osobom zakażonym, a także opiece postpandemicznej i wpłynie na lepszą jakość oferowanych usług społeczeństwu. Grupą docelową są mieszkańcy powiatu wałeckiego oraz osoby w sytuacji zagrożenia zdrowia  i życia w związku z przebiegiem zachorowania wywołanego SARS-CoV-2 oraz ewentualnych powikłań.

Łączna wartość Projektu wynosi: 3.184.710,29 zł

Dofinansowanie Projektu ze środków UE wynosi: 2.707.003,74 zł