Program profilaktyki chorób naczyń mózgowych

Program profilaktyki chorób naczyń mózgowych

Projekt ma na celu profilaktykę i wczesne rozpoznanie objawów chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów mózgu i przemijającego ataku niedokrwiennego (TIA), u osób w wieku aktywności zawodowej (40-65 lat) w okresie od 1.12.2017 do 31.10.2020, na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. W ramach projektu przewiduje się wsparcie dwóch grup docelowych: personelu medycznego podmiotów świadczących usługi POZ (współpraca z 60 POZ z obszaru realizacji projektu) oraz osób w wieku 40-65 lat z grupy ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Przedmiotowy projekt obejmuje realizację 3 zadań: działania edukacyjne dla POZ, działania edukacyjne dla pacjentów oraz badania przesiewowe. Głównym rezultatem projektu jest wdrożenie programu profilaktycznego w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy. 7800 osób (w tym 3900 K i 3900 M) skorzysta z usługi medycznej w programie profilaktycznym dofinansowanym w ramach EFS, a 120 osób (w tym 53K i 67M) współpracujących lub pracujących na rzecz placówek podstawowej opieki zdrowotnej dzięki EFS podniesie swoje kompetencje z zakresu wdrażania programów profilaktycznych opracowanych ze środków EFS.

Dodatkowe informacje: Ogólnopolski Program Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych

Dokumenty:

Strony WWW: