Uchwały 1-4/2018

Uchwała nr 1/2018

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła PZW ,,Rapa” Wałcz w dniu 23.03.2018 r

przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za rok 2017.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała nr 2/2018

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła PZW ,,Rapa” Wałcz w dniu 23.03.2018 r

przyjmuje i zatwierdza preliminarz budżetowy na rok 2018.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała nr 3/2018

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków koła PZW ,,Rapa” Wałcz w dniu 23.03.2018 r

przyjmuje i zatwierdza kalendarz imprez sportowych na 2018 r oraz o dofinansowaniu w 50 %

kosztów startowych w zawodach rangi okręgowej.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała nr 4/2018

Walne Zgromadzeni Sprawozdawcze członków koła PZW ,,Rapa” Wałcz w dniu 23.03.2018 r

wybrało i zatwierdza kol. Krzysztofa Chorę na sekretarza koła.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.