SPRAWOZDANIE z działalności Koła Polskiego Związku Wędkarskiego ,,RAPA”

SPRAWOZDANIE

z działalności Koła Polskiego Związku Wędkarskiego ,,RAPA”
przy 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ Wałcz
za 2017 r.

W sezonie wędkarskim 2017 r. koło posiadało 40 aktywnych członków i w porównaniu
do sezonu ubiegłego liczba ich obniżyła się o 4 osoby, niepokoi również fakt braku w kole
członków uczestników – dzieci i młodzieży. W sezonie ubiegłym zorganizowano 6 zawodów
wędkarskich w których uczestniczyło łącznie 48 zawodników rywalizujących o GPX koła
w 3 zawodach spławikowych oraz 3 spinningowych.. W ramach tygodnia czystości wód
zorganizowano sprzątanie będącego pod naszą opieką jeziora Chmiel Duży i zebrano 150 kg
różnych śmieci i odpadów. Jezioro Chmiel Duży w sezonie 2017 zostało zarybione w miesiącu
maju 2 kg węgorza. Zarząd koła w okresie sprawozdawczym spotykał się sześciokrotnie w różnym
składzie omawiając sprawy bieżące.

Zarząd koła dziękuje aktywnym członkom koła za uczestnictwo w zawodach wędkarskich i
innych formach działalności oraz zaprasza wszystkich członków do aktywności i uczestnictwie w
zaplanowanych na 2018 r imprezach i zawodach sportowych.