Przebudowa Instalacji Gazów Medycznych

Przebudowa Instalacji Gazów Medycznych

PROGRAM INWESTYCJI

FINANSOWANEJ Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA REALIZACJĘ ZADANIA INWESTYCYJNEGO, PN,”PRZEBUDOWA INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH W ZWIĄZKU Z COVID-19”

Źródła finansowania: Skarb Państwa – Minister Zdrowia

Kwota finansowania         800 000,00 zł    udział  100%

  1. Dane Inwestora:
  • Nazwę Inwestora: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ.
  • Adres Inwestora: 78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44.
  • Nr tel. e-mail: 26147 2809; sekretariat@107sw.mil.pl

II.               Dane ogólne:

¾     Nazwa inwestycji: Przebudowa instalacji gazów medycznych w budynku Szpitala nr 1, w związku z COVID-19”

¾     Lokalizacja inwestycji adres i nr ew. działek: 107 Szpital Wojskowy SP ZOZ ,   78-600 Wałcz ul. Kołobrzeska 44, działka 1856/22 obręb 00001 Miasto Wałcz.

III.             Opis inwestycji

Zakres rzeczowy inwestycji

Przebudowa  instalacji gazów medycznych ( tlenu, próżni, sprężonego powietrza)

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt tranzytowej instalacji próżni i sprężonego powietrza w budynku nr 1(budynek główny) 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu”, w ramach realizacji inwestycji pt. Modernizacja instalacji gazów medycznych (tlenu, próżni, sprężonego powietrza).

2. Zakres opracowania. Zakres opracowania obejmuje budowę instalacji próżni i sprężonego powietrza w budynku nr 1  na trzech kondygnacjach między oddziałami.

3. Dane ogólne. Oddział szpitalne wymagające doprowadzenia instalacji gazów medycznych  usytuowane są w budynku nr 1, 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu.. W ramach modernizacji Oddziałów projektuje się doprowadzenie gazów medycznych próżni i sprężonego powietrza. Włączenie rurociągu zaprojektowano w piwnicy budynku “blok operacyjny nr 45” poprzez wstawienie trójników. Przewidziano rozprowadzenie instalacji poprzez trójniki przed wejściem instalacji do pomieszczenia z pionami. Za trójnikami przewidziano zawory zarówno w kierunku pomieszczenia z pionami, jak i w kierunku dalszej części poszczególnych oddziałów, Przewody należy wykonać z rur miedzianych sztywnych typu Cu-DHP wg PN-EN 13348lub normy równoważnej.

Bardzo ważnym czynnikiem  zabezpieczenia oddziałów w gazy medyczne jest rozbudowa instalacji próżni i sprężonego powietrza. Element ten jest bardzo ważny  oprócz instalacji tlenu medycznego pozwoli w sposób kompleksowy na zabezpieczenie  pacjenta. Przy chorobach związanych z zapobieganiem i leczeniem chorych na COVID 19 pilnym jest zabezpieczenie w tlen medyczny , instalację próżni do  oczyszczania układu oddechowego, instalacja sprężonego powietrza do sterowania respiratorami.

Istnieje możliwość wykonania zadania etapami. Dokonany przez inwestora podział inwestycji pozwala na samodzielne funkcjonowanie elementów inwestycyjnych po  ich zakończeniu i oddaniu do użytkowania.

Etapy;1. Wykonanie instalacji w Oddziale Zakaźnym w 2020r pozwoliło na uruchomienie i wykorzystanie tlenu do leczenia pacjentów zakażonych COVID-19

2. Zakup i montaż drugiego zbiornika tlenu i włączenie go do sieci zasilającej pozwoli od razu na zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia oddziałów szpitala w tlen( w przypadku awarii starego zbiornika lub jego armatury)

3.Modernizacja instalacji tlenu medycznego w oddziałach budynku nr 1

4.Modernizacja instalacji próżni i sprężonego powietrza.

Okres realizacji inwestycji:     do 31.12.2022

Źródła finansowania inwestycji:

lp.

Źródła finansowania inwestycji

Szacunkowy łączny koszt inwestycji

Nakłady dotychczas poniesione

Planowane nakłady w roku 2022

…….

I kw

II kw

III kw

IV kw

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z BGK / dotacja celowa MZ

800 000,0

 

 

 

400 000,0

400 000,0

2

Środki własne Inwestora

0,0

 

 

 

 

 

3

Inne źródła finansowania (podać jakie) …………

0,0

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

800 000,0

0,0

0,0

0,0

400 000,0

400 000,0