Droga zawodowa Zdzisława Matwiejczyka- ordynatora oddziału chirurgii ogólnej 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu

matwiejczyk  of

W czasie corocznego spotkania opłatkowego odbyło się oficjalne pożegnanie pracowników szpitala z ordynatorem chirurgii ogólnej Zdzisławem Matwiejczykiem. Dyrektor w ciepłych słowach podziękował ordynatorowi za wieloletnią współpracę, wyraził nadzieję, że w dalszym ciągu Pan Zdzisław Matwiejczyk będzie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem jako lekarz pomagając pacjentom. Pan Zdzisław Matwiejczyk również podziękował współpracownikom za wiele lat wspólnej pracy na rzecz potrzebujących pacjentów. Był bardzo wzruszony w czasie wygłaszania tych słów. Przez te lata wieloletniej współpracy zrodziły się szczególne więzi.