Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko: rejestratorka medyczna w Przychodni

aqu

Wałcz, dnia 23.10.2015r

Ogłoszenie o naborze kandydata

Dyrektor  107  Szpitala  Wojskowego  z  Przychodnią  –  SPZOZ  w Wałczu, ul. Kołobrzeska 44 ogłasza nabór na stanowisko: rejestratorka medyczna w Przychodni

Ilość stanowisk:  1

Wymiar etatu:     1

Biała Niedziela w Karsiborze

karsibor biala niedz

Jednym  z wielu zadań placówek ochrony zdrowia jest podejmowanie działań profilaktycznych. Takie działania profilaktyczne służą monitorowaniu stanu zdrowia korzystających z tych działań oraz budowaniu właściwych relacji  z ewentualnymi pacjentami. Szpital nasz systematycznie podejmuje akcje tego typu. Dyrektor szpitala Marek Kornet przychylił się do inicjatywy Wójta Gminy Wałcz Jana Matuszewskiego oraz  Koła Gospodyń Wiejskich w Karsiborze w zorganizowaniu takiej akcji profilaktycznej dla mieszkańców Karsiboru i okolic.

Konkurs ofert: koordynatorzy oddziałów chirurgii, chorób zakaźnych, chorób wewnętrznych i psychiatrii

aqu

Logo_107SWNa podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 2013.217) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027, z późn. zm.)

Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

Ogłasza

konkurs ofert w celu udzielenia zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

aqu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217) Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 78-600 Wałcz, ul. Kołobrzeska 44

 Ogłasza

konkurs ofert w celu zawarcia umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom legitymującym się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny w szczególności: