Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Kontakt

Kierownik oddziału 261 47 28 86 e-mail: neurologia@107sw.pl fax: 261 47 28 87
Sekretariat: 261 47 28 87
Pielęgniarka oddziałowa: 261 47 28 50
Pokój lekarski:
261 47 24 19
Punkt pielęgniarski: 261 47 28 88
Neurologopeda/Psycholog
261 47 28 45
Rehabilitacja
261 47 28 29
Telefon do pacjentów:
669 009 039
Pracownia Neurofizjologii- EEG
261 47 28 30

Dokumenty dla pacjenta

Przyjęcie do oddziału w trybie planowym:
Pacjent przyjmowany jest na podstawie skierowania do szpitala. Wskazane jest posiadanie dowodu tożsamości, dokumentacji z dotychczasowego leczenia oraz wiedzy na temat przyjmowanych przewlekle leków. Kwalifikacji dokonuje lekarz oddziału.
W wyznaczonym terminie Pacjent zgłasza się do Izby Przyjęć od godz. 09:30.

Przyjęcie do oddziału w trybie pilnym:
Odbywa się po badaniu neurologicznym i kwalifikacji przez lekarza oddziału w Izbie Przyjęć

Kadra oddziału

Oddziałem kieruje:
dr n. med. Marcin Rogoziewicz, specjalista neurolog
Pielęgniarka oddziałowa: mgr Iwona Koperska
Sekretarka medyczna: Grażyna Lewicka
Marta Wolan
Lekarze: lek. Bogdan Bruzik, specjalista neurolog
lek. Anna Rogoziewicz, specjalista neurolog
lek. Małgorzata Frąk, specjalista neurolog
lek. Andrzej Chmielecki, specjalista neurolog
lek. Sylwia Gralka, w trakcie specjalizacji
lek. ppor. Natalia Kulewicz-Sobocińska, w trakcie specjalizacji
Lekarze dyżurujący: dr n. med. Dorota Szpernalowska, neurolog
prof. zw. dr hab. n. med. Heliodor Kasprzak, specjalista neurochirurg
Neurologopeda mgr Małgorzata Wysocka-Pasich, terapeuta SI
Psycholog mgr Klaudia Ryder
Rehabilitanci mgr Natalia Kozłowska
mgr Weronika Woźniak
mgr Patrycja Michalik
mgr Marta Lempek

Zakres działalności

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego. Zapewniamy pomoc neurologopedyczną, psychologiczną oraz rehabilitację.
Wdrażamy leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu wg aktualnych wytycznych Grupy Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. W chwili obecnej liczba chorych z udarem niedokrwiennym mózgu leczonych trombolitycznie  wynosi od 40-45% (średnia w Polsce około 13%). Średni czas wdrożenia w/w leczenia w naszym ośrodku to około 20 minut (wg zaleceń w Polsce 45-60 min). Za leczenie udarów mózgu otrzymaliśmy od Inicjatywy Angels najwyższy Status Diamentowy (tylko kilka ośrodków w Polsce  spełnia te wymagania).

Prowadzimy leczenie immunomodulacyjne w programie zdrowotnym (lekowym):

”Leczenie stwardnienia rozsianego”

Stosujemy toksynę botulinową w następujących programach zdrowotnych (lekowych):

”Leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy”
”Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej”
”Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej”

Ponadto stosujemy toksynę botulinową w pozostałych wskazaniach np. migrena przewlekła.

Po zakończonej hospitalizacji chorzy mogą kontynuować leczenie w tutejszej Poradni Neurologicznej.

Współpracujemy z ościennymi klinikami neurologicznymi w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu oraz z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Aktywnie uczestniczymy, przedstawiając doniesienia, w konferencjach neurologicznych polskich i zagranicznych (m.in. Amerykańskiej Akademii Neurologii). Jesteśmy członkami renomowanych towarzystw neurologicznych np Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z neurologii oraz staży kierunkowych dla innych specjalizacji.

Struktura oddziału

Oddział neurologiczny powstał w 1978 r. jako pododdział w ramach oddziału wewnętrznego, a w 1981 r. przekształcił się w pełni w samodzielny Oddział Neurologii. Organizatorem i pierwszym ordynatorem oddziału był płk. lek. specjalista neurolog Lech Święcki oraz pielęgniarka oddziałowa Maria Nowak.

Aktualnie oddział posiada 28 łóżek. W wydzielonym Pododdziale Udarowym mieści się 16 łóżek, w tym 4 stanowiska Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.

W ramach struktury oddziału funkcjonuje Pracownia Neurofizjologii gdzie wykonywane są badania:

 • EEG (m.in. Video-EEG, Holter EEG),
 • przewodnictwo nerwowe,
 • elektromiografia (EMG),
 • próba męczliwości i próba tężyczkowa,
 • potencjały wywołane.

Pracownia Neurofizjologii dysponuje nowymi i wysokiej klasy aparatami do wykonywania badań: 42 kanałowy EEG ELMIKO Digi Track System 14 oraz EMG Dantec Keypoint Focus.

Przy oddziale funkcjonuje Gabinet Terapii Neurologopedycznej, w którym chorzy po zakończonej hospitalizacji mogą kontynuować dalsze leczenie ambulatoryjnie.

Na wyposażenie oddziału składają się między innymi:

 • aparat dopplerowski przezczaszkowych badań naczyń mózgu – TCD (DWL Multi DOP T),
 • aparat badań USG (Hitachi HI Vision Avius),
 • Holter EKG – 3 szt,
 • Holter RR – 1 szt,
 • kardiomonitory – 9 szt,
 • respirator – 2 szt,
 • defibrylator – 2 szt.

Nasz oddział nie tylko dysponuje pełnym zakresem usług diagnostyczno-leczniczych, ale życzliwym dla pacjenta zespołem lekarsko-pielęgniarskim z wieloletnim doświadczeniem, stale podnoszącym swoje kwalifikacje zawodowe na licznych kursach i stażach.

Galeria zdjęć