Bezpłatne prawo do świadczeń zdrowotnych

Od 01.2013 r w Polsce zostaje wdrażany system e- wuś.

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców, tak brzmi pełna nazwa, to uproszczone zasady potwierdzania uprawnień pacjenta do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej.

System ten ma ograniczać konieczność „papierowego” potwierdzania do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Przy rejestracji konieczne jest podanie numeru PESEL oraz okazanie aktualnego dokumentu tożsamości ( np. dowód osobisty, paszport, leg. szkolna, studencka, prawo jazdy).

„Zielone światło” w e- WUŚ oznacza uznanie przez system naszego prawa do bezpłatnego korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

„Czerwone światło” w elektronicznym systemie informuje nas, że jesteśmy poza ewidencją osób uprawnionych do bezpłatnych świadczeń. Jedną z przyczyn mogą być błędne informacje w zgłoszeniu przez płatnika.

Żeby skorzystać ze świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, należy złożyć stosowne Oświadczenie lub okazać się papierowym dokumentem ubezpieczenia.

Więcej informacji w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala w paragrafie nr 8