Koło naukowe 19.06.2018

W ramach comiesięcznych tzw. „kół naukowych”, w dniu 19.06.2018 r mieliśmy przyjemność wysłuchać wykładu na temat traumy w aspekcie emocjonalnych doznań. Swoja wiedzą
i doświadczeniem podzieliła się z nami Bożena Kawicka, psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, uczestnik wydarzeń na „Majdanie”. Zaangażowana w akcje pomocowe poszkodowanym i ich rodzinom w katastrofie pod Grenoble. Nasza prelegentka dzieliła się z nami swoją wiedzą i doświadczeniami.

W tej prelekcji, która jest abstractem krótkiego wykładu nt. „Emocjonalnego oblicza traumy” poszukiwano odpowiedzi na pytanie jaki jest związek emocji z powrotem pacjentów do równowagi po doświadczeniach traumy. Odpowiedzi na to pytanie udzielił nieżyjący już dr nauk medycznych, znany psychiatra, lekarz, nauczyciel duchowy i wykładowca. Jego prace związane z opracowaniem Mapy Poziomów Świadomości były pionierskie, a jego praktyka kliniczna była w latach 1968-1979 największą w USA. Opublikował setki artykułów wykładów oraz kilkadziesiąt książek. W 1973 roku, wraz z noblistą Linusem Paulingiem, napisał nowatorską książkę, Orthomolecular Psychiatry. Mapa Poziomów Świadomości  powstawała przez 20 lat w czasie, których dokonywano różnych kalibracji. D. Hawkins był w stanie przeanalizować pełne spektrum poziomów ludzkiej świadomości, rozwijając fascynującą mapę geografii doświadczeń człowieka. Ta „anatomia świadomości” oddaje kształt całej ludzkiej kondycji, pozwalając na wykonanie obszernej analizy emocjonalnego i duchowego rozwoju jednostek, społeczeństw i rasy ludzkiej w ogóle. Daje nam nie tylko nowe zrozumienie ludzkiej podróży we wszechświecie, ale też pokazuje nam miejsce, w którym my sami i inni znajdujemy się na drabinie duchowego wzrastania . Miliony wykonanych kalibracji, które potwierdziły to odkrycie, ujawniły warstwowy rozkład poziomów mocy w relacjach ludzkich, odsłaniając niezwykłe rozróżnienie między mocą a siłą oraz ich odpowiednimi jakościami.  To z kolei doprowadziło do wszechstronnej reinterpretacji ludzkiego zachowania, mającej wskazać te niewidzialne pola energii, które je kontrolują.
Punkt krytyczny odpowiedzi został wykalibrowany na skali świadomości na około 200. Jest to poziom powiązany z Odwagą. Wszystkie postawy, myśli, uczucia i związki, znajdujące się poniżej tego poziomu sprawiają, że osoba ulega osłabieniu. Postawy, myśli, uczucia , które są wykalibrowane wyżej, wzmacniają badanego. Jest to zatem punkt równowagi pomiędzy słabymi, a mocnymi atraktorami oraz negatywnym i pozytywnym oddziaływaniem. Na poziomach poniżej 200 podstawowym impulsem jest dążenie do przetrwania, pomimo że na samym dole skali, czyli w sferze beznadziei i depresji, brakuje nawet tego bodźca. Poziomy Strachu i Złości, znajdujące się wyżej, charakteryzują się egoistycznymi pobudkami, biorącymi się z popędu do osobniczego przetrwania. Na poziomie Dumy motyw przetrwania może ulec rozszerzeniu, obejmując także przetrwanie innych. W miarę jak przekroczy się linię graniczną pomiędzy negatywnymi i pozytywnymi aspektami Odwagi, dobrobyt innych ludzi staje się coraz bardziej istotny. Zanim osiągnie się poziom 500, szczęście innych jawi się już jako podstawowa siła motywacyjna. Poziomy powyżej 500 charakteryzują się zainteresowaniem uważnością duchową, tak w przypadku samego siebie, jak i reszty ludzi, a w miarę zbliżania się do 600 dobro ludzkości i dążenie do osiągnięcia oświecenia stają się najważniejszymi celami. Wiedza na temat stanów świadomości i możliwość zmiany aktualnych stanów pozwala dokonywać właściwej diagnozy pacjenta i planować pracę psychoterapeutyczną, aby umożliwić powrót do równowagi pacjentów po traumie związanejnp. z diagnozą dot. śmiertelnych chorób. Bożena Kawicka

Druga część szkolenia poświęcona była działalności medycznej oddziału ortopedycznego.część Nasz lekarz. Adam Bazyli zaprezentował krótki rys historyczny oddziału ortopedycznego wraz
z aktualnymi nowościami zabiegowymi wykonywanymi w oddziale.

Wałcz, dnia 02.07.2018 r
Krystyna Krogulewska