Dobre praktyki postępowania dyspozytorów medycznych i zespołów ratownictwa medycznego z pacjentem z podejrzeniem udaru mózgu

W dniu 08.03.2018 r na wniosek Wojewody Zachodniopomorskiego w Szpitalu odbyło się szkolenie dla członków zespołów ratownictwa medycznego, dyspozytorów, pracowników Izby Przyjęć, Nocnej Opieki Zdrowotnej, pracowników Zakładu Diagnostyki Radiologicznej oraz laboratorium. Tematyka szkolenia związana była ze standardami postępowania w przypadku pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu. Wykład prowadził kierownik oddziału neurologii z pododdziałem udarowym dr n. med. Marcin Rogoziewicz. Na wstępie prowadzący zapoznał słuchaczy ze statystykami ogólnoświatowymi jak i ogólnopolskimi dotyczącymi tej problematyki. Omówił, w szerokim zakresie zagadnienie udaru. Zaakcentował, iż udar mózgu należy traktować jako stan zagrożenia życia, a zatem wymaga on indywidualnego standardu postępowania. Wyjaśnił też istotę tego schorzenia w kontekście późniejszych deficytów u tego pacjenta. W opinii prowadzącego optymalny standard postępowania ma istotny wpływ na dalsze prognozy funkcjonowania tego pacjenta w społeczeństwie. Szkolenie to, miało również na celu wypracowanie wspólnych zasad postępowania. Wzbogacone było żywą dyskusją i zakończone wypracowaniem standardu postępowania dla wszystkich członków zespołu zaangażowanych w proces leczenia pacjenta z podejrzeniem udaru.

Wałcz, dnia 12.03.2018 r
Krystyna Krogulewska