Dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Dofinansowanie wydatków ponoszonych w związku z walką i przeciwdziałaniem COVID-19 w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Opis projektu:

Projekt ma na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie pandemii Covid-19, wywołanej koronawirusem Sars-Cov-2. Zaplanowane w ramach projektu działania wynikają z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i wymagają od placówki medycznej wzmożonej gotowości do podejmowania działań epidemiologicznych.  W ramach projektu formą wsparcia jest dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych dla osób wykonujących pracę na rzecz placówki medycznej tj. 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Szpital zaplanował zadanie związane z pokryciem kosztów dodatkowego wynagrodzenia wraz  z pochodnymi  dla pracowników Szpitala w sposób bezpośrednio lub pośrednio narażonych na  zachorowanie na Covid-19.

Cel projektu:

Celem projektu jest walka i przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-Cov-2 na terenie powiatu wałeckiego w okresie od 01-01-2021 r. do 30-06-2021 r. poprzez dofinansowanie jednorazowych dodatków specjalnych  do  wynagrodzeń  dla  personelu  zatrudnionego w  107  Szpitalu  Wojskowym  z Przychodnią  SP ZOZ w Wałczu, w związku ze szczególnymi warunkami pracy, który narażony jest na zachorowanie na Covid-19.

ŁŁączna wysokość wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 478 376,99 zł i obejmuje :

  1. Dofinansowanie w kwocie 478 376,99 zł , z następujących źródeł:
    1. ze środków europejskich (Europejskiego Funduszu Społecznego) w kwocie 406 620,44 zł, co stanowi nie więcej niż 85,00 % wydatków kwalifikowanych Projektu,
    2. ze środków dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 71 756,55 zł