Szkolenie dla personelu OIOM

W dniu 27 kwietnia 2018 r w naszej sali audiowizualnej odbyło się kolejny raz Koło Naukowe. Głównym organizatorem byli lekarze Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pod kierownictwem Jana Romaniuka. Podczas tego szkolenia podejmowane były przede wszystkim tematy związane z zasadami przygotowania pacjenta do zabiegów operacyjnych, w kontekście Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. (w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii). Prelegentem tego wykładu był Dawid Mielczarek, lekarz rezydent Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy.