Życzenia dla pielęgniarek

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym życzymy wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, abyście mogli realizować swoje marzenia i cele życiowe.
Dziękujemy Wam za wykazywaną wrażliwość, profesjonalizm w codziennym wysiłku wkładanym w opiekę nad pacjentami. Jest to niełatwa praca wymagająca szczególnego zaangażowania. Wasz trud nie jest daremny, przyczynia się do przywrócenia zdrowia i radości życia chorym i ich bliskim. Doceniamy Waszą rolę dla prawidłowego funkcjonowania szpitala.

Dyrekcja szpitala