Zasady dla pacjentów Szpitala i Przychodni

Szanowni Państwo,

Zważywszy na wciąż utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne wynikające z rozprzestrzenia się zakażenia SARS-COV-2 107 Szpital Wojskowy w Wałczu, w trosce o dobro naszych pacjentów wprowadza zmodyfikowaną organizację pracy placówki. Obowiązujące zasady są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Prosimy każdego pacjenta o zapoznanie się z aktualnymi obostrzeniami.

SZPITAL

Wejście do szpitala odbywa się wyłącznie bocznym wejściem od strony Izby Przyjęć. Wejście główne udostępnione jest tylko pracownikom celem płynnej pracy jednostki obsługującej TRIAŻ. Ponadto, wszyscy pacjenci na terenie całego Szpitala zobowiązani są do zakrywania nosa i ust, wykorzystując maski ochronne lub przyłbice. Każdy odwiedzający zobligowany jest także do dezynfekcji rąk. Prosimy każdego z Państwa o przestrzeganie wyżej wymienionych zasad.

Wszyscy pacjenci zgłaszający się do

  • Izby Przyjęć

  • nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

  • rehabilitacji i oddziałów szpitalnych

zobowiązani są do przejścia przez tzw. „TRIAŻ”, którego pierwszym punktem kontrolnym jest namiot zlokalizowana tuż przed wejściem do Szpitala dla pacjentów, wówczas pacjent musi wypełnić ANKIETĘ PODEJRZANEGO O ZAKAŻENIE COVID-19. Już w tym punkcie każdy odwiedzający zobligowany jest do założenia maski ochronnej lub przyłbicy. Mając na uwadze zarówno względy bezpieczeństwa, jak i logistyczne udostępniamy Państwu wzór ankiety do pobrania. Będą Państwo mogli ankietę wypełnić już zaciszu własnego mieszkania ograniczając tym samym powstawanie kolejek i unikając grupowania się pacjentów. Bardzo prosimy państwa o rozważne potraktowanie owej ankiety. Kolejno pacjent trafia do wykwalifikowanego i przeszkolonego pracownika, któremu należy przekazać wypełnioną ankietę oraz poddać się pomiarom: temperatury, saturacji, oddechu.

UWAGA:

Ufamy, że do powyższych wytycznych podejdą Państwo z pełną powagą. Prosimy o to, aby na pytania ankietowe odpowiadać rozważnie, zgodnie z prawdą, a w razie jakichkolwiek wątpliwości powiadomić personel medyczny weryfikujący stopień ryzyka zakażeniem. Prosimy również o wyrozumiałe i odpowiedzialne podejście odnośnie używania masek ochronnych oraz środków do dezynfekcji rąk. Pamiętajmy, że jedna osoba, która świadomie zataja istotne epidemiologicznie informacje lub nie stosuje się do określonych przez Ministerstwo Zdrowia obostrzeń może być odpowiedzialna za sparaliżowanie pracy szpitala. Zastanów się! Przez takie działanie Tobie lub komuś z Twoich bliskich nie zostanie udzielona niezbędna pomoc.

Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

Przypominamy Państwu także o wciąż obowiązującym w 107 Szpitalu Wojskowym w Wałczu zakazie odwiedzin.

PRZYCHODNIA

W związku ze wznowieniem działalności poradni specjalistycznych pragniemy poinformować Państwa o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa.

W dniu zaplanowanej wizyty każdy pacjent zobligowany jest do wypełnienia procedur TRIAŻ, a zatem ma obowiązek poddać się czynnościom segregacyjnym wykonywanym przez przeszkolony personel medyczny – stwierdzenie któregokolwiek z kryteriów podejrzenia zakażenia, kontaktu lub zakażenia będzie poddany dalszym procedurom diagnostycznym.

Przypominamy jednocześnie, że każdy pacjent przebywający na terenie przychodni zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust przy użyciu maseczek lub przyłbic, a także do używania ogólnodostępnych środków dezynfekcyjnych. Ponadto, przedstawiamy Państwu nowo obowiązujące zasady:

  • W poczekalni pacjenci nie mogą gromadzić się w grupach.

  • Pacjenci oczekujący przed TRIAŻEM mają oczekiwać zachowując właściwy dystans.

  • W przypadkach zakłócania porządku będzie powiadamiana Policja.

UWAGA:

Ufamy, że do powyższych wytycznych podejdą Państwo z pełną powagą. Prosimy o to, aby na pytania ankietowe odpowiadać rozważnie, zgodnie z prawdą, a w razie jakichkolwiek wątpliwości powiadomić personel medyczny weryfikujący stopień ryzyka zakażeniem. Prosimy również o wyrozumiałe i odpowiedzialne podejście odnośnie używania masek ochronnych oraz środków do dezynfekcji rąk. Pamiętajmy, że jedna osoba, która świadomie zataja istotne epidemiologicznie informacje lub nie stosuje się do określonych przez Ministerstwo Zdrowia obostrzeń może być odpowiedzialna za sparaliżowanie pracy szpitala. Zastanów się! Przez takie działanie Tobie lub komuś z Twoich bliskich nie zostanie udzielona niezbędna pomoc.

Dbajmy wszyscy o nasze wspólne bezpieczeństwo!

Olga Krogulewska
Wałcz, 11.09.2020