Zalecenia dla Księży Kapelanów

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia rekomenduje Księżom Kapelanom:

  • ustalenie z dyrekcją placówki zasad sprawowania opieki duszpasterskiej nad chorymi i personelem medycznym;
  • zachowanie przepisów epidemiologicznych, obowiązujących na terenie placówki;
  • obecność w placówce, gotowość do posługi na każde wezwanie;
  • nie rezygnowanie z celebrowania Eucharystii (nawet bez Ludu), w intencjach chorych i wszystkich pracowników placówki.

Pismo  skierowane do Krajowego duszpasterza Służby Zdrowia  ks. Arkadiusza Zawistowskiego

Dnia 13 marca 2020 11:26 Hudzik Grzegorz <g.hudzik@gis.gov.pl> napisał(a):

Szanowny Księże Arkadiuszu.

Kapłan sprawujący opiekę duszpasterską nad chorymi hospitalizowanymi z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zobligowany jest do sprawowania posługi z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej takich samych, jak personel medyczny opiekujący się pacjentem. Zalecamy udzielania wszelkich Sakramentów Świętych dla osób chorych lub podejrzanych o zakażenie z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego. Kapłan pracujący z chorymi musi stosować się do zaleceń lekarzy opiekujących się chorym.

Gdyby zachodziła potrzeba uszczegółowienia proszę o kontakt.

Szczęść Boże.

Z poważaniem / Kind Regards

Grzegorz Hudzik – Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego/Deputy of Chief Sanitary Inspector

 

Opublikowany 13 marca 2020[1]

[1] Żródło: http://www.dsz.diecezja.legnica.pl/19.03.2020 r