XXXI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Ortopedów Wojska Polskiego

konf orto

W otoczeniu lasów i jeziora Raduń,Wałecka „Bukowina” gościła uczestników XXXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego. Wydarzenie miało miejsce w dniach 08.05.2014 r – 10.05.2014 r . Sferą organizacyjną tej Konferencji zajmowali się pracownicy oddziału chirurgii urazowo- ortopedycznej 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Wałczu. To dzięki zaangażowaniu ordynatora oddziału dr.n.med. Waldemara Sulińskiego, pielęgniarki oddziałowej mgr. Danuty Podsiodło, sekretarki medycznej mgr.Sylwii Kowalczyk wszystko przebiegało sprawnie i bez zakłóceń.

Konferencja rozpoczęła się spotkaniem ordynatorów oddziałów ortopedycznych z Naczelnym Ortopedą Wojska Polskiego prof.dr hab.n.med. Krzysztofem Kwiatkowskim.

Kolejnym punktem w programie było wręczenie wyróżnień dla lekarzy o szczególnych osiągnięciach naukowych a zatem Konferencja była doskonałą okazją podziękowania publicznie za ciężką pracę i szczególny wkład w rozwój medycyny. Medal Honorowy Ortopedów Wojska Polskiego przeznaczony jest dla osób o wybitnych zasługach fachowych, naukowych i dydaktycznych dla rozwoju ortopedii i traumatologii narządu ruchu, uzyskanych w warunkach służby wojskowej, ale także poza nią. Nad honorowym i zgodnym z przyjętymi zasadami przebiegiem wyłaniania kandydata do przyznania Medalu Honorowego Ortopedów Wojska Polskiego, czuwa jego kapituła i kanclerz. Wyróżnienie Medalem Honorowym Ortopedów Wojska Polskiego im.prof.dr hab. Donata Tylmana otrzymali dr.n.med. Bogdan Śleboda oraz dr.n.med. Roman Milkiewicz.

Dla pracowników oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej 107 Szpitala Wojskowego była to również wspaniała okazja żeby uczcić rocznicę XXXV- lecia oddziału. Ordynator oddziału dr.n.med. Waldemar Suliński przedstawił bogatą historię tego oddziału, podkreślał wielokrotnie o dążeniach jego i podległego personelu: pielęgniarek asystentów, do wykonywania świadczeń medycznych na jak najwyższym poziomie. Zwracał uwagę, że jakość świadczeń to również wysoko-wykwalifikowane zaplecze kadrowe. Przedstawił dane statystyczne dotyczące tego zagadnienia. Wskazywał grupę zawodową pielęgniarek, która bardzo aktywnie uczestniczy w procesie podnoszenia kwalifikacji. W oddziale 75% zatrudnionego personelu pielęgniarskiego posiada wyższe wykształcenie. Te 5 minut dla oddziału wykorzystane było również na podziękowania dla tych, którzy już nie są związani zawodowo ze 107Szpitalem Wojskowym z Przychodnią w Wałczu.

Dalsza część konferencji poświęcona była rozwojowi współczesnej medycyny w zakresie schorzeń z obszaru ortopedii. Omawiane były zagadnienia, z zakresu leczenia urazów i chorób obręczy barkowej jak również obrażeń wielomiejscowych kończyny dolnej.

Był również panel dyskusyjny poświęcony zagadnieniom ewakuacji medycznej na współczesnym polu walki, na podstawie doświadczeń z misji w Afganistanie.

Konferencję zakończono podsumowaniem, które poprowadził prof.dr hab.n.med Krzysztof Kwiatkowski.