Wojska Obrony Terytorialnej

Od stycznia 2017 roku działają w Polsce Wojska Obrony Terytorialnej. Zadaniem tej formacji jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, ratownicy medyczni stają się naturalnymi kandydatami do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pełnienie służby w WOT obejmuje szkolenia dwudniowe w systemie weekendowym. Szkolenia takie odbywają się w miejscu zamieszkania.

Wymagania ustawowe dla kandydatów:

  • posiadanie obywatelstwa polskiego
  • pełnoletniość ( wiek 18- 55 w korpusie szeregowych, do 63 lat w korpusie podoficerów
    i oficerów)
  • dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego
  • niekaralność

Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej podlega świadczeniu finansowemu (za każdy dzień szkolenia żołnierz otrzymuje od 90 zł wzwyż- decyduje stopień- jak również dodatek za „gotowość bojową” w kwocie 320 zł za każdy miesiąc co daje co najmniej 500 zł .-kwota nieopodatkowana) oraz daje możliwość rozwoju zawodowego.

Żołnierz Obrony Terytorialnej może korzystać z różnych form doskonalenia zawodowego:

  1. bezpłatne kursy i szkolenia specjalistyczne, kursy doskonalące z zakresu zaawansowanych technik ratujących życie, zapobiegania chorobom zakaźnym, ratownictwa polowego.
  2. dofinansowanie kosztów kształcenia specjalizacyjnego z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, pielęgniarstwa chirurgicznego, medycyny ratunkowej, pielęgniarstwa epidemiologicznego
  3. dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów na kierunku pielęgniarstwo (dotyczy okresu pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej)

Zainteresowani kandydaci służbą powinni zgłosić się do właściwych dla miejsca zameldowania Wojewódzkich Komend Uzupełnień.
Więcej informacji na stronie https://terytorialsi.wp.mil.pl/

Kontakt

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej
ul. Juzistek 2
05-131 Zegrze
dwot.sekretariat@mon.gov.pl
Sekretariat: 261 883 901
Biuro Prasowe: 261 883 029

Wałcz, dnia 29.08.2018 r
Krystyna Krogulewska