Wizytacja Szpitala przez Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia

W dniu 27.08.2018 r, szpital wizytowała Pani dr Aurelia Ostrowska Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia.

Podczas wizyty Pani Dyrektor zapoznała się ze stanem prowadzonych prac inwestycyjnych w Szpitalu, stanem i rodzajem posiadanej infrastruktury i wyposażenia oraz sytuacją kadrową.
Spotkanie było również okazją do przedstawienia zakresów świadczonych usług medycznych przez Szpital a także osiągnięć i sukcesów w tym zakresie a także planów rozwojowych Szpitala na najbliższe lata. Dyrektor Szpitala zapoznał również Panią Dyrektor z najważniejszymi problemami z którymi boryka się szpital (sytuacja finansowa, społeczna, kadrowa i infrastruktura).

W spotkaniu z Panią Dyrektor Aurelią Ostrowską obok dyrektora brali udział również zastępcy: ds. medycznych, lek. Robert Sokołowski, ds. ekonomicznych – główny księgowy mgr Jarosław Narloch oraz kierownik działu infrastruktury i zaopatrzenia inż. Marian Ciesiński.

Wałcz, dnia 29.08.2018 r