Wizyta Podsekretarza Stanu Stanisława Wziąteka

W dniu wczorajszym, na zaproszenie p.o. Dyrektora lek. Pawła Romanowskiego, w 107 Szpitalu Wojskowym SPZOZ z Przychodnią w Wałczu doszło do spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisławem Wziątkiem. W spotkaniu brali udział Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa, lek. Robert Sokołowski, Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala, Jan Matuszewski, Radny Powiatu, Janusz Różański, oraz Jerzy Hamulski.

W trakcie spotkania poruszono wiele spraw dotyczących szpitala. Pan p.o. Dyrektor, lek. Paweł Romanowski, przedstawił aktualną sytuację i plany związane z rozwojem. Omawiano najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem naszego szpitala.

Otrzymaliśmy zapewnienie od Pana Podsekretarza o możliwości wsparcia w zakresie jego kompetencji.

Wałcz dn. 02-07-2024r.