Uroczyste wręczenie nagród ESO ANGELS

12 maja 2021 roku w 107 Szpitalu Wojskowym odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród ESO Angels. Nagroda została złożona na ręce dra Marcina Rogoziewicza oraz całego zespołu oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele Inicjatywy Angels: Konsultant Anna Kiełkowska oraz Kierownik Zespołu Angels w obrębie Wschodnim Mateusz Stolarczyk. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu, Burmistrz Maciej Żebrowski, Starosta Bogdan Wankiewicz wraz ze swoim Zastępcą Jolantą Wegner, Proboszcz Parafii Wojskowej w Wałczu pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu, Ksiądz ppłk Witold Kurek, a także pracownicy poszczególnych jednostek szpitala. Najliczniejszą grupę stanowili pracownicy oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym, to dzięki ich ciężkiej pracy i oddaniu na rzecz pacjentów, uhonorowani zostali najwyższym – DIAMENTOWYM statusem nagrody ANGELS.

Inicjatywa Angels jest wspierana przez Europejską Organizację Udaru Mózgu (ESO – European Stroke Organization), a jej celem jest rozwój nowoczesnej opieki udarowej w Europie. Ideą Programu Nagród Angels jest uczczenie i uhonorowanie zespołów i osób oddanych praktyce udarowej. W roku 2018 wałecki oddział neurologiczny z pododdziałem udarowym dołączył do projektu zdobywając złotą nagrodę. Do dziś prestiżową nagrodą dr Marcin Rogoziewicz wraz ze swoim zespołem uhonorowany został już 11 razy (z czego 10 nagród posiada najwyższy – DIAMENTOWY status), będąc stawianym za przykład zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Gala wręczania nagród otwarta została przez Komendanta Szpitala ppłk Michała Wawreszuka, następnie słuchacze mieli okazję poznać historię, główne założenia i cele Inicjatywy Angels, o których opowiedzieli przedstawiciele Programu. Prezentacja Anny Kiełkowskiej i Mateusza Stolarczyka obfitowała w dane statystyczne, które obrazowały jak wysoko plasuje się nasza placówka wśród 139 polskich jednostek, a także zagranicznych, które dołączyły do projektu. Kierownik oddziału dr Marcin Rogoziewicz również wygłosił ciekawą prelekcje na temat udarów mózgu, opowiadając także o pracy całego swojego zespołu. Hasłem prezentacji było „STRATA CZASU TO STRATA MÓZGU”, które jest tak znamienne w środowisku neurologicznym. Prelegent szczegółowo wyjaśnił znaczenie czasu w perspektywie udaru mózgu, podkreślił, że ratowane życie to przede wszystkim łańcuch wsparcia wielu osób zaangażowanych z poszczególnych komórek organizacyjnych (Pogotowie Ratunkowe, Izba Przyjęć, Laboratorium, Zakład Radiologii oraz poszczególnych konsultantów, zwłaszcza z oddziału wewnętrznego). W szczególny sposób zaakcentował pracę całego swojego zespołu w oddziale.

Wydarzenie zakończyło się uhonorowaniem zespołu najwyższą nagrodą. Przedstawiciele władz miasta i powiatu również wyrazili swój podziw, przekazali serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania, życząc tym samym jak najwięcej diamentowych wyróżnień.

Wałcz, 13.05.2021
Olga Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu