Szpitalne inwestycje 2018

Od kilku lat na terenie naszego szpitala prowadzone są działania modernizacyjne i prace remontowo- budowlane. W tym roku prowadzone są cztery duże inwestycje budowlane.

1. Nowe lądowisko dla śmigłowców budowane ze środków UE oraz MON. Przedsięwzięcie warte około 1,6 miliona złotych

2. Modernizacja pomieszczeń w budynku głównym szpitala, na potrzeby laboratorium oraz higieny szpitalnej. Wartość prac remontowo – budowlanych to kwota około 2,8 miliona złotych. Środki finansowe na ten cel pozyskane z MON.

3. Remont i modernizacja oddziału psychiatrycznego. Inwestycja finansowana w znacznym zakresie ze środków MON. Przedsięwzięcie warte około 2,8 miliona złotych

4. Termomodernizacja budynku przychodni. Koszt tego zadania to kwota około 1,5 miliona złotych

Wałcz, dnia 27.08.2018 r.
Krystyna Krogulewska