Szkolenia z zakresu leczenia ran

Szanowni Państwo, w minionym tygodniu odbyło się w naszym szpitalu szkolenie z zakresu leczenia ran w erze antybiotykooporności. Oto krótkie podsumowanie tego wydarzenia.

Podsumowanie Szkolenia z Zakresu Leczenia Ran
Temat szkolenia: Leczenie ran w erze antybiotykooporności
Data: 16-05-2024r.
Prowadzący: mgr inż. mikrobiologii Agnieszka Wojciechowska
  1. Cel Szkolenia

Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy personelu medycznego na temat nowoczesnych metod leczenia ran, szczególnie w kontekście rosnącej antybiotykoodporności.

  1. Uczestnicy

W szkoleniu wzięli udział zarówno nasz personel medyczny. Zaproszone były również pielęgniarki z innych placówek medycznych miasta Wałcz.

  1. Przebieg Szkolenia

Postępowanie przeciwdrobnoustrojowe w ranie skolonizowanej. Omówiono standardy i najnowsze wytyczne dotyczące leczenia ran skolonizowanych przez mikroorganizmy według najnowszego stanowiska Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran.

Leczenie ran z cechami infekcji: Skupiono się na identyfikacji i leczeniu ran z cechami infekcji, podkreślając znaczenie szybkiej reakcji i odpowiedniego doboru terapii.

Postępowanie z ranami zagrożonymi infekcją w tym stosowania właściwych opatrunków. Przedstawiono strategie zapobiegawcze oraz metody monitorowania ran zagrożonych infekcją.

4. Dyskusja i Pytania

Po zakończeniu prezentacji była możliwość zadawania pytań, podczas których uczestnicy mieli możliwość zgłębić szczegóły omawianych tematów oraz podzielić się własnymi doświadczeniami. Szkolenie z zakresu leczenia ran w erze antybiotykooporności przyczyniło się do poszerzenia wiedzy i umiejętności personelu medycznego, co bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości opieki nad pacjentami.

 

Wałcz dn. 20-05-2024r.