Święto Pielęgniarek i Położnych 2014

sweiet pieleg

Międzynarodowy Dzień Położnej i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki to doskonała okazja, żeby przypomnieć społeczeństwu o tych zawodach.
Kolejny raz, bo po raz czwarty odbyło się takie wyjątkowe spotkanie pielęgniarek i położnych. Zorganizowana uroczystość  miała wymiar powiatowy. Na spotkanie zaproszone zostały pielęgniarki i położne z powiatu wałeckiego zarówno te  aktywne zawodowo jak i te na emeryturach. Inicjatorką spotkania była Halina Kuch oraz Elżbieta Sobolewska.


Uroczystość odbyła się  w dniu 16 maja 2014 r w Wałeckim Centrum Kultury. Do wspólnego świętowania zaproszone zostały  władze samorządowe, władze miasta i gmin powiatu wałeckiego,dyrektorzy zakładów opieki zdrowotnej. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym  odśpiewaniem Hymnu Pielęgniarek i Położnych autorstwa  Pana Marka Giłki.

Uczestnicy uroczystości mieli możliwość wyrażenia własnych przemyśleń na temat zawodu i pracy pielęgniarki i położnej. Wszystkie przemówienia były bardzo ujmujące jednakże na moją uwagę zwróciły przemyślenia dotyczące szczególnej roli zawodu pielęgniarki wyrażone przez Pana Posła Pawła Suskiego. Wyraził swoje  spostrzeżenia dotyczące roli pielęgniarki odnosząc się do swojego pobytu w szpitalu w okresie dzieciństwa. Do dzisiaj pamięta Panią Pielęgniarkę ,która opiekowała się nim po zabiegu operacyjnym. A zatem  „Pielęgniarka”   jest blisko ludzi, daje poczucie bezpieczeństwa. My Pielęgniarki i Położne towarzyszymy od urodzenia aż do śmierci .

W pozostałych przemówieniach również były ujęte spostrzeżenia odnoszące się do wyjątkowej roli pielęgniarki/położnej w ciągu życia. Wszystkie okolicznościowe  mowy, były bardzo ciepłe i serdeczne. Na szczególną uwagę  w tym dniu zasłużyły sobie Panie pielęgniarki i położne z wieloletnim stażem, które zostały nagrodzone jak co roku upominkami. Atmosfera była bardzo miła, były wspomnienia, wspólne zdjęcia. Po wręczeniu nagród  Poseł Paweł Suski i reprezentujący Posła Bogusława Liberadzkiego – Jerzy Hamulski wręczali  uczestnikom spotkania symboliczną różę oraz  przekazywali parę ciepłych słów.

Uroczystość  naszą  uświetnił  zespół muzyczny „Chabry” oraz młodzi wykonawcy  śpiewający pod nadzorem Marka Giłki.

« z 2 »