Sukcesy w dziedzinie NEUROLOGII

Z dumą informujemy Państwa, iż pracownicy oddziału neurologicznego z pododdziałem udarowym 107 Szpitala Wojskowego, po raz kolejny potwierdzili jakość opieki medycznej, którą świadczą w wałeckiej placówce.

W maju 2021 roku w prestiżowej międzynarodowej prasie naukowej European Stroke Journal (The Angels Journey ) ukazał się artykuł współautorstwa dr. Marcina Rogoziewicza oraz mgr Iwony Koperskiej, dotyczący europejskiego programu QASC (Jakość w Projekcie Leczenia Ostrych Udarów Mózgu), w którym udział bierze zespół pracowników oddziału neurologicznego.

„Cały proces diagnostyczno – terapeutyczny pacjentów po udarze mózgu wymaga ścisłej i dobrej współpracy wielu specjalistów na każdym etapie leczenia i rehabilitacji.”

Projekt QASC skupiony jest głównie na interwencji prowadzonej przez pielęgniarki – składa się on z trzech prostych protokołów (FeSS): jeden analizujący temperaturę ciała, drugi glikemię zaś trzeci odpowiada za kontrolę połykania. Dotychczas przeprowadzone badania wykazały, że wdrożenie tej procedury zmniejsza śmiertelność i niepełnosprawność aż o 16%.

„ W 2019 roku zdecydowaliśmy się dołączyć do projektu QASC aby jeszcze bardziej poprawić i ulepszyć drogę pacjenta po udarze. Przeprowadzenie całego procesu wymagało staranności i dokładności, podkreślając wiarygodność uzyskanych danych. Dokonaliśmy niezbędnych zmian w organizacji pracy, zwłaszcza personelu pielęgniarskiego oraz wdrożyliśmy nowe procedury i protokoły.”

Iwona Koperska
Pielęgniarka oddziałowa

Jedną z korzyści wprowadzenia nowych protokołów jest skrócenie czasu hospitalizacji, natomiast absolutną wartością płynącą z udziału w projekcie jest pogłębienie świadomości, że posiadanie dobrego i współpracującego zespoły jest najwyższym czynnikiem warunkującym jakość opieki nad pacjentami po udarze.

„W Podddziale Udarowym Oddziału Neurologicznego kładziemy szczególny nacisk na wysoką jakość leczenia pacjentów z ostrym udarem mózgu. Od 2018 roku regularnie otrzymujemy Nagrody Inicjatywy Angels. Mamy rejestr pacjentów z udarem mózgu leczonych terapią rekanalizacyjną powyżej 40% i short door to needle ALE NIE CHCEMY SIĘ NA TYM ZATRZYMAĆ”

dr n. med. Marcin Rogoziewicz
Kierownik oddziału

Wałcz, 26.08.2021
Olga Krogulewska