Stop HPV!

Projekt bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko HPV kierowany do dziewcząt z roczników 2009-2011. 

Rak szyjki macicy jest drugim najczęściej występującym nowotworem wśród kobiet na świecie i trzecią co do częstości przyczyn zgonów z powodu nowotworu wśród kobiet. Wirusowi HPV, który go powoduje, można zapobiec dzięki edukacji o przyczynach, profilaktyce oraz szczepieniom.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zagrożenia zachorowalności na HPV wśród 901 dziewcząt urodzonych w latach 2009-2011, – mieszkanek województwa zachodniopomorskiego – subregionu szczecineckiego, powiatów: szczecineckiego, wałeckiego, drawskiego, świdwińskiego, łobeskiego. 

Projekt obejmie 4 moduły:

  • Moduł 1 – działania informacyjno-promocyjne, skierowane do wszystkich szkół podstawowych oraz placówek medycznych, znajdujących się na terenie realizacji projektu. W placówkach tych zostanie przeprowadzona szeroko zakrojona edukacja zdrowotna. Celem tych działań jest zwrócenie uwagi nastolatek i ich rodziców/opiekunów prawnych na istotę problemu HPV, konieczność profilaktyki oraz potrzebę wykonywania profilaktycznych szczepień.
  • Moduł 2 – kwalifikacja uczestników do projektu – a więc konsultacje lekarskie, które będą obejmowały badanie uczestniczki oraz wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka. Wszystkie konsultacje będą prowadzone przez lekarza.
  • Moduł 3 – działania edukacyjne – przed przyjęciem szczepienia każda uczestniczka i jej rodzic/opiekun prawny poinformowani zostaną o profilaktyce zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz zagrożeniach zdrowotnych z nim związanych. Każdy rodzic/opiekun prawny otrzyma broszurę edukacyjną.
  • Moduł 4 – szczepienia – będą obejmowały 2 dawki podane w odstępie 6 miesięcy. Szczepienia będą wykonywane w placówkach medycznych znajdujących się na terenie realizacji projektu.

Działania wskazane w projekcie będą realizowane do 31.10.2023.

ZAPISY NA SZCZEPIENIA POD NR TELEFONU:

261 47 28 84

 

Wałcz, 13.02.2023r.
Łukasz Kupczyk