Spotkanie edukacyjne Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych

W związku z realizacją Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Chorób Naczyń Mózgowych w dniu 27.09.2020 r dzięki zaangażowaniu Koła Gospodyń Wiejskich w Róży Wielkiej odbyło się spotkanie edukacyjne dla pacjentów. Zgodnie z wytycznymi, uczestnikami Programu były osoby w okresie aktywności zawodowej (40- 65 lat). Temat spotkania poświęcony był profilaktyce chorób naczyń mózgowych. Podczas szkolenia można było skorzystać z pomiaru RR oraz glikemii przygodnej jak również wysłuchać prezentacji z zakresu profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Podjęte działania edukacyjne mają charakter cykliczny, zmierzają do kształtowania właściwych postaw zdrowotnych. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną realizacja tego zadania była znacznie utrudniona.

Wałcz, dnia 02.10.2020
Krystyna Krogulewska