Spirometria 2019

Szpital nasz po raz dziesiąty bierze udział w tym profilaktycznym przedsięwzięciu. W dniu 10- go października 2019 r. w godzinach 930- 1300 odbyły się bezpłatne badania spirometryczne oraz konsultacje lekarza pulmonologa dla osób zainteresowanych. Dzięki osobistemu zaangażowaniu Józefa Ostręgi ( lekarz z oddziału ch. wewnętrznych) możliwe było wykonanie badań u 26 osób. Badania te adresowane były do osób zdrowych jak również cierpiących z powodu astmy, alergii czy POCHP (Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc).Z przebadanej grupy, cztery osoby zostały skierowane do lekarza rodzinnego z dalszymi wskazówkami medycznymi. Podczas badań prowadzone były również działania edukacyjne, które zmierzały do zapoznania się z tą tematyką.

W 2019 roku hasłem kampanii było „Breathe Clean Air”- Oddychanie czystym powietrzem.
W Polsce do tego hasła dodane zostało uzupełnienie: „ Zatrzymaj astmę i POCHP”.
Obecnie na choroby obturacyjne płuc, choruje ponad 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na astmę i 70% chorych na POCHP nie wie o swojej chorobie. W ciągu 9 lat w ramach Dni spirometrii udało się przebadać ponad 56.000 pacjentów. Ponad 10.500 osób miało w badaniu spirometrycznym obturację i otrzymało list do swojego lekarza z prośbą o wdrożenie dalszej diagnostyki w kierunku astmy lub POCHP.

Wałcz, dnia 23.10.2019 r
Krystyna Krogulewska

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC