SITS WORLD AWARD dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

Drodzy Pacjenci, pragniemy z dumą ogłosić, iż Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Naszego Szpitala jako pierwszy ośrodek udarowy w Polsce otrzymał nagrodę SITS WORLD AWARD. Ta prestiżowa nagroda przyznana została za protokół leczenia trombolitycznego w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu.

SITS (Safe Implementation of Treatments in Stroke) jest to organizacja działająca przy Karolinska Institutet w Sztokholmie, która zajmuje się rejestrem oraz monitorowaniem procedur leczenia ostrego udaru mózgu.
Jest to niezależna, międzynarodowa organizacja non-profit, oparta na badaniach klinicznych, stworzona z inicjatywy lekarzy, mająca na celu zapewnienie doskonałości w leczeniu doraźnym i wtórnej prewencji udaru mózgu, a także ułatwienie prowadzenia badań klinicznych.
SITS rozpoczęła swoją działalność w 1996 roku jako inicjatywa naukowców europejskich i australijskich podczas badania ECASS (badania, które oceniało skuteczność leczenia trombolitycznego w ostrym udarze niedokrwiennym mózgu), a dziś nadzoruje działalność ponad 3000 ośrodków udarowych z ponad 80 krajów całego świata.

Od 2018 roku SITS przyznaje nagrody ośrodkom udarowym za leczenie ostrego udaru mózgu. Za protokół leczenia ostrego udaru mózgu lekiem trombolitycznym rocznie przyznawanych jest tylko 8 takich nagród.

SITS jest najbardziej znaną i prestiżową organizacją tego typu dlatego tak bardzo cieszy nas fakt, że to właśnie Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SPZOZ w Wałczu, jako jedyny w Polsce został przez nią wyróżniony.

Wałcz, 03.11.2021
Olga Krogulewska

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kontrastu